ความเห็น 668224

ขอเพลงสอนภาษาไทยหลายๆ เพลงได้ไหมคะ...

เขียนเมื่อ 

เพลงชอบเลย  สดชื่น เพิ่มกำลังเพิ่มพลัง ทำให้เข้มแข็ง

น่าอิจฉา เด็กๆๆเชียงใหม่ มีศน.เก่ง  คุณครูก็สบาย  เด็กก็เก่งไปด้วย