ความเห็น 665971

..ก็แค่อยากบอกผู้พิสมัยใน"กาแฟ" ว่า...It's your favorite 'health' drink..

เขียนเมื่อ 

P สวัสดีค่ะอ. นายประจักษ์

ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ ที่แวะมาอ่านพร้อมกับภาพสวยงาม เป็นฉากหลังทุกครั้ง ไม่ว่าอาจารย์จะแวะไปที่อ่าน กลายเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะ