ความเห็น


           ดิฉันนางเพ็ญศรี  สุภาวสิทธิ์ นิสิตปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน   เป็นครูสอนที่โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย  และเป็นลูกศิษย์ของ  รศ.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย

          ในขณะที่กำลังศึกษา   ท่านอาจารย์ให้โอกาสดิฉันและเพื่อนอีก 6 คน เข้ารับฟังคำบรรยายเรื่องการจัดการความรุ้  ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้น      โดยมี ดร.วิบูลย์  วัฒนาธรเป็นผู้บรรยาย  ทำให้ดิฉันและเพื่อนมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นกว่าเดิม  จากนั้นท่านอาจารย์ให้พวกเรา สมัครเป็นสมาชิก     โดยการสร้าง blog ของตนเอง ซึ่งดิฉันใช้นามแฝงว่า ครูหนิง  blog  ของดิฉันจะพุดถึงแต่การเรียนการสอน คณิตศาสตร์ เท่านั้น

        สิ่งที่ดิฉันกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือการนำการจัดการความรุ้ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แต่เนื่องจากประสบการณ์ยังน้อย ยังไม่แตกฉานในเรื่องนี้  ทำให้การนำไปใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร

        แต่เนื่องจากดิฉันมีความสนใจในเรื่องนี้มาก ดิฉันจึงพยายามหาเวลาเข้ามาอ่านความรู้ที่ท่านได้เขียนลงใน blogนี้  ดิฉันสนใจที่ท่านได้เขียนเล่าเรื่อง การจัดมหกรรม KM ที่ สคส.จัดขึ้น   ที่ไบเทคบางนา ดิฉันได้เรียนถาม ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร  ท่านได้แนะนำให้ดิฉันสม้ครเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ( ในโปรโมชั่น 2,500 บาท ถ้าสมัครไม่เกินวันที่ 30 กันยายน )

       วันนี้ดิฉันได้อ่านที่ท่านอาจารย์ได้เขียนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการทำ workshop แล้วทำให้ดิฉันอยากมีโอกาสเข้ารับฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์ในวันที่ 15 กันยายน 49 นี้เป็นอย่างมาก

         จึงเรียนมาขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์เกี่ยวกับการอบรมดังกล่าวข้างต้น  ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

                                    ครูหนิง

                        

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี