ความเห็น 6639

โรงเรียนฤาจะสู้โรงงานได้

น้ากระต่าย
IP: xxx.176.91.4
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ  ผมเคยดูวีดีโอเรื่องการจัด QC Circle ในโรงงานประกอบรถยนต์แถวๆบางชัน  ได้เห็นคนงานจบ ม.๓ อายุราว ๑๘ ปี นำเสนอแนวทางแก้ไขระบบการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เพิ่มประสิทธิภาพได้มาก  โดยใช้ทรัพยากรและบุคคลที่ไหว้วานเอากันภายในโรงงาน  เป็นการนำเสนอที่แสดงศักยภาพในการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ที่ดีเยี่ยม  เทียบเท่ากับนักเรียน ม.๓ กลุ่มที่ดีที่สุดของผม  ซึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่พวกเราช่วยกันคิดแล้วคิดอีก  แต่คนงานที่เห็นในวีดีโอเรียนรู้ได้เองบนการงานและปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผมก็คือ ความตื่นเต้นและความละอายไปพร้อมๆกัน  เพราะพวกเขา (ชาวโรงงานหัวก้าวหน้า) บริหารโรงงานจักรกลด้วยกระบวนการทางการศึกษา  แต่พวกเรา (...) กลับบริหารและจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางจักรกล