ความเห็น 6638

บันทึก การประชุมภาคีการจัดการความรู้ภาคราชการ ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 1 เรือนจำพิษณุโลก)

วิจารณ์
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

I AM READY เป็นตัวย่อทั้งหมดครับ เช่น I ย่อมาจาก Integrity แต่ผมจำตัวอื่นไม่ได้   เข้าไปค้นในเว็บไซต์ของ กพร. ก็จะพบครับ   เป็นเรื่องของ อกพร. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ฯ

วิจารณ์