ความเห็น 66257

แฟ้มสะสมผลงานน้องเดม (ป.2-1)

เขียนเมื่อ 

ตามคุณ IS มาคะ...มาชวนคุยเรื่องน้องเดม...

น้องเดมน่ารักมากคะ...กะปุ๋มได้รู้จักตอนที่คุณชายขอบเชิญไปเป็นวิทยากรกระบวนการทางป้ญญา...ในโครงการไตรภาคีฯคะ...จึงได้มีโอกาสคลุกคลีกันคะ...