ความเห็น 654527

เงินโครงการอาหารกลางวัน

ธีรเดช จอมชิตกล่ำ
IP: xxx.173.32.9
เขียนเมื่อ 

รบกวนกรุณาบอกขั้นตอนการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอาหารกลางวันที่ได้รับอุดหนุนจากอบต.ให้หน่อยครับเพราะที่ปฏิบัติอยู่รู้ว่ายังไม่ถูกต้อง คือโรงเรียนจ้างแม่ครัวมาทำอาหารกลางวันที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้ไปซื้อกับข้าวมาเอง ช่วยอธิบายอย่างละเอียดทุขั้นตอนด้วยนะครับ และถ้ามีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องช่วยแนบให้ด้วยนะครับ คืออยากทำให้มันถูกต้องตามระเบียบของทางราชการนะครับท่าน ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ (โรงเรียนเปิดบัญชีโครงการอาหารกลางวันไว้ที่ธนาคารออมสินครับ)