ความเห็น 650200

ระบบการสื่อสารฉุกเฉินสำหรับพิบัติภัย

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ ว่าภัยธรรมชาตินั้นป้องกันยากขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือการช่วยเหลือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับผม