ความเห็น 64966

การวัดคุณสมบัติของ คนดี คนมีศีลธรรม

เขียนเมื่อ 
เชื่อว่าเราเริ่มที่ตนเองดีที่สุดค่ะ เหมือนที่คุณจตุพรกำลังพยายาม ตัวเองก็เช่นกัน ถ้าเป็นสิ่งที่ดีจริง คนอื่นที่เห็นจริงด้วยก็จะทำเองแหละค่ะ เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองและศรัทธาความดีที่มีในคนอื่นๆทุกคน