ความเห็น 645791

เรื่องเล่าของคนทำงาน

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ ถ้าผู้ชายทุกคนมีความคิดเช่นคุณ HeadOfArt

ขอยกย่องทั้งในควมคิดและการกระทำ ที่ชายไทย

ในยุคปัจจุบันต้องยึดถิอปฏิบัติคะ สังคมจะได้ไม่มีปัญหา

ขอบคุณใความคิดดีๆนะค่ะ