เรื่องเล่าของคนทำงาน

เอดส์ในแมและเด็ก

            หายจากบล็อกไปซะนาน กลับมาแล้วจ๊ะ  หลังจากขึ้นเหนือที่เชียงใหม่    แล้วลงใต้ไปต่อที่กระบี่ ก็กลับมาที่จุดเดิม  จึงได้มา เล่าเรื่อง การทำงาน เพื่อป้องกัน การถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี  จากแม่สู่ลูก กันต่อ  หลังจากที่เกริ่นนำ มาเสียหลายตอน                                              

            ตอนที่แล้วที่บอกว่าเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก เพราะผู้หญิง ส่วนใหญ่  จะรู้ว่าตัวเองติดเชื้อเอช ไอ วีก็ตอนที่เริ่มตั้งท้อง แล้วจะต้อง ไปฝาก ท้องที่โรงพยาบาล   ระบบของโรงพยาบาล จะมีการให้การปรึกษา   เพื่อตรวจหา การติดเชื้อ เอช ไอ วี แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกคน  เพื่อที่จะให้ การดูแล รักษา ที่ถูกต้อง เหมาะสม   เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่ ่่ไปสู่ ลูก  เพราะถ้าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอช ไอ วี (เอดส์) ถ้าไม่กินยา ต้านไวรัส (เพื่อกดเชื้อไวรัสเอดส์   ไม่ให้มันแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเชื้อเอดส์ ในร่างกาย ของแม่ ) ลูกในท้องก็จะมีโอกาสติดเชื้อจากแม่  25 -30%   คือแม่ที่ติด เชื้อเอดส์  100คน คลอดลูกออกมา  ลูกจะติดเชื้อเอดส์จากแม่  25-30 คน แต่ถ้าแม่ได้รับการดูแลและกินยาต้านไวรัส  ครบตามกำหนด และสม่ำ่เสมอ อย่า่งต่อเนื่อง  แม่ที่ติดเชื้อ 100 คน ลูกจะมีโอกาสติดเชื้อเพียง2-3คนเท่านั้น    

           จากการทำงานที่ผ่านมาพบว่า  แม่ที่กินยาต้านไวรัสครบถ้วนตามกำหนด และลูกก็ได้รับยาต้านไวรัส ตามที่กำหนด  ตามระยะการกินยาของแม่  คือถ้าแม่กินยา  มากกว่ 4   อาทิตย์ ลูกจะกินยา 1 อาทิตย์   แต่ถ้าแม่กินยาต้านไวรัส น้อยกว่า 4 อาทิตย์  ลูกจะต้องกินยา 6 อาทิตย์  และลูกต้องงดให้นมแม่  เพราะ ในน้ำนมแม่จะมีเชื้อไวรัสเอดส์ อยู่ด้วย  โดยโรงพยาบาลจะมีนมผสมให้เด็กกิน  และจ่ายให้กลับ ไปกินต่อที่บ้านจนอายุเด็ก ได้ 1 ปี ถึง 1ปี6เดือน ก็จะตรวจเลือด ถ้าตรวจเลือดเด็กแล้วผลออกมาว่าไม่ติดเชื้อเอดส์  ถือว่าเด็กไม่ติดเชื้อ  ก็เป็นเด็กที่ปกติเหมือนเด็กทั่วๆไป และส่วนใหญ่ก็พบว่า ถ้าแม่กินยาครบ ตามกำหนด  ลูกที่ออกมาจะไม่ติดเชื้อจากแม่   แต่ในแม่ที่กินยาไม่ตามกำหนด  กินๆหยุดๆ ไม่สม่ำ่เสมอ  ลูกที่ออกมาจะติดเชื้อเิอดส์จากแม่  แต่ถ้าพบว่าติดเชื้อ  เด็กด็จะได้รับการดูแลรักษา   ก็จะทำให้เป็นเด็กปกติเหมือเด็กทั่วๆไปเหมือนกัน  แต่เด็กจะต้องมาโรงพยาบาลตามกำหนดนัด เพื่อตรวจหาระดับภูิมค้มกันในร่างกาย  ถ้าภูมคุ้มกันต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เด็กก็จะเริ่มกินยาต้านไวรัส เพื่อกดเชื้อ ไวรัสเอดส์  ไม่ให้เพิ่มจำนวนเชื้อ

           จะเห็นได้ว่าเพียงแต่ให้ผู้หญิงที่รู้ว่าตนเองตั้งครรภ์  ก็ให้รีบไป ฝากครรภ์ ์์ไม่ต้องรอให้ท้องแก่หรือ อายุครรภ์มากๆเพราะจะไม่สามารถ  ให้การดูแลรักษา ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู้ลูก  รวมทั้งโรคอื่นๆ ที่ต้องทำการ ตรวจรักษา ตอนที่อายุครรภ์น้อยๆ  ไม่เกิน 12 สัปห์ดา  เพื่อให้การรักษาได้ทัน

              วันนี้คงต้องขอแรงชาวบล็อก โกทูโน ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อให้กับ  เพื่อนๆหรือญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิง  ถ้าตั้งครรภ์ก็ให้รีบไปฝากครรภ              ์ ตั้งแต่ เริ่มตั้งครรภ์   ตอนครรภ์อ่อนๆ  นี่แหละดี  เพราะมีโรคหลายโรค ที่สามารถถ่ายทอด ทางกรรมพันธ์ได้  ถ้าตรวจพบ  หมอก็จะได้ทำการรักษา ได้ทันการ์ืนะจ๊ะ แล้วจะนำมาบออกกล่าว ในตอนหลัง  ตอนนี้ ขอทำเรื่อง งานก่อน   และในตอนหน้าจะเล่าถึงเรื่องว่า ทำไมผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอช ไอ วี  จึงไม่ค่อย มาฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ และการกินยาก็ไม่ครบไม่สมำ่เสมอ  ทำให้ลูกมีโอกาส ที่จะติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่ได้ วันนี้บ้ายบายนะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การป้องกันการถ่ายทอดเ้ชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูกความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เอาใจช่วยด้วยคน

ผมว่าคุณสามีควรป้องกันตนเองไม่ให้เอดส์ไปสู่คุณภรรยานะครับ

อย่าได้โลภมากนะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ ถ้าผู้ชายทุกคนมีความคิดเช่นคุณ HeadOfArt

ขอยกย่องทั้งในควมคิดและการกระทำ ที่ชายไทย

ในยุคปัจจุบันต้องยึดถิอปฏิบัติคะ สังคมจะได้ไม่มีปัญหา

ขอบคุณใความคิดดีๆนะค่ะ

หมายเลขบันทึก

181441

เขียน

09 May 2008 @ 17:05
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 23:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก