ความเห็น 64575

นวตกรรม

วุฒิชัย
IP: xxx.9.188.3
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

 เรียนพี่นันทนา  พี่พยาบาล ตึกผู้ป่วยสุรา

ผมมีความสนใจเกี่ยวกับการบำบัดผู้ป่วยสุราและได้มีโอกาสรับความรู้จากพี่นันทนา ขาวละออ จากการประชุม วิชาการพยาบาล ยาเสพติด ที่ เอเชีย แอร์พอร์ท เกี่ยวกับการบำบัดสุรา ผมกำลังสนใจ ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดสุรา ไม่ทราบ ผมจะติดต่อได้อย่างไรบ้างครับ

     ขอบคุณครับ