ความเห็น 642778

ศุกร์สนทนาที่มหาวิทยาลัยอายุร้อยห้าสิบปี

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากครับ

ผมว่าน่าจะต้องเริ่มจากคนที่มีใจรักในองค์กร ทำงานเพื่อองค์การ แล้วจะนำไปสู่จุดใหญ่ๆจุดอื่น

และไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม เราก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นครับ