ความเห็น 64242

คือความรัก ความผูกพัน กับชีวิตและหัวใจของการเขียนบันทึก

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

"ก็ขอให้ความดีที่ทำส่งผลถึง.....เพื่อนและมิตรภาพที่ดีแก่สมาชิก gotokrow

ก็ขอให้ความตั้งใจของเพื่อน...กอปรกับความหวังดีในชุมชน" gotokrow " สะท้อนออกมาเผื่อวันข้างจะมีใครสักคนที่ "คิดออกนอกระบบ" ที่เป็นอยู่เพื่อปรับใช้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเองและส่วนรวมต่อไป