ความเห็น 642377

ศุกร์สนทนาที่มหาวิทยาลัยอายุร้อยห้าสิบปี

เขียนเมื่อ 

"สิบห้าปี ผ่านมา คุณค่ามาก

ร้อยรอยจำ รอยลำบาก พันความหวัง

ผลิตแพทย์ เพื่อคนไทย ได้อยู่ยัง

สานต่อดัง ปณิธานพระบิดา

สิบห้าปี ต่อไป ใจต้องหนึ่ง

ไปให้ถึง มาตรฐาน อย่างที่ฝัน

นำความรัก ความศรัทธา เป็นพลัง

แพทย์ มน. งามสมดัง หวังแผ่นดิน"

ร่วมยินดี 15 ปี แพทย์ มน.

จามรี