ความเห็น 639872

บทพิสูจน์คุณค่าความเป็นคนที่พอเพียงหลังเกษียณอายุราชการของผม

เขียนเมื่อ 

คิดถึงทุกคนเช่นกัน อ.สุรีย์ จบ ดร.แล้วใช่ไหม? แต่ละคนต่างก็มีวิถีชีวิตและเหตุผลของตนเอง