ความเห็น 639029

๓.คุณครูที่จะส่งผลงานทางวิชาการต้องพร้อมด้านไหนบ้าง....

เขียนเมื่อ 
  • พี่อ้วนขา
  • ไม่มีโอกาสส่งผลงานกับเขา..เพราะไม่ได้เป็นคุณครู
  • แวะมาเยี่ยมพี่สาวคนเก่ง
  • ยิ้ม ๆ กับความเก่งของพี่เรา
  • คิดถึงพี่อ้วนนะคะ