ความเห็น 635111

บทพิสูจน์คุณค่าความเป็นคนที่พอเพียงหลังเกษียณอายุราชการของผม

เขียนเมื่อ 

ผมก็เป็นลูกศิษย์ท่าน จำได้เรื่อง เต่าแข่งกับกระต่ายหลายครั้ง  ในแต่ละครั้งก็จะมีกลยุทธใหม่ๆๆ จึงชนะกระต่ายทุกครั้ง  ผมก็ขอเกษียณราชการก่อนกำหนด(เออรี่รีไทม์)