ความเห็น 63491

KM วันละคำ : 6. ไม่มีถูก ไม่มีผิด

เขียนเมื่อ 

การสอบหา จุดอ่อนตนเอง  สอบเพื่อให้รู้ว่า "นี่ ใช่เรา หรือไม่  ตอบโจทย์ การมาเกิดของเราได้หรือไม่ " =  การสอบทางโลกที่แท้จริง