ความเห็น 63487

KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 3. เคารพซึ่งกันและกัน

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

นี่แหละครับ  การฝึกสติ  จึงเป็น รากฐานที่มั่นคงที่สุด ในการเรียนรู้ 

คนมีสติ จึงจะ ระงับ ความอหังกา  อิจฉา  อยากอวดรู้   หมั่นไส้  ฯลฯ  ในขณะสนทนาได้ 

คนมีสติ  จะ ตามความคิดได้ทัน   ไม่ให้ความคิดเข้าไปรวมตัวกับจิต

จิตเป็นอกุศล  ก็ให้รู้ว่าจิตเป็นอกุศล  มิฉะนั้น คุยกันไม่รู้เรื่อง

การมี ตัวตน ตัวกู ของกู   นี่แหละ   สนทนา  กลายเป็นแหล่ง สร้างศัตรู  ได้ง่ายๆ

เรียนรู้ ในกาย ในใจ  ของเรา   นี่แหละ

LO ในกาย ในใจ ของเรา ยังทำไม่ได้  ออกไปทำ LO ข้างนอก  ยิ่งเละกันใหญ่เลย