ความเห็น 634832

๓.คุณครูที่จะส่งผลงานทางวิชาการต้องพร้อมด้านไหนบ้าง....

เขียนเมื่อ 

สวัสดียามดึกค่ะ..

        แวะมากอดเจ้าของบ้านหลังนี้ก่อนนอนจะได้ไหมหนอ..

        ขอตั้งตัวนานๆก่อนดีกว่า....กว่าจะส่งชำนาญการพิเศษ เฮ่อ!

        คิดถึงนะคะ..