ความเห็น 634585

โยนิโสมนสิการ*

ครูนาย
เขียนเมื่อ 

แวะมาอ่านค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ