ความเห็น 63318

ประสบการณ์ : 1. KM กรมทางหลวง (1)

sompornp
IP: xxx.28.27.6
เขียนเมื่อ 

ได้เรียนรู้การทำ KM จากคุณบอยเยอะมากค่ะ  ตอนนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังดำเนินการเรื่อง KM อยู่ โดยจัดทำในงานกิจการนักศึกษาเป็นโครงการนำร่อง  สำหรับสมพรและทีมงานเพิ่งจะได้รับเชิญจากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการนำเสนอการเรียนรู้ร่วมกันในทีมปันความรู้สู่ทีมของคณะฯ ตลอดจนถึงการจัดการความรู้ในงานของตนเอง และตัวอย่างต่าง ๆ ที่ทำกันอยู่   ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นงานที่เราทำ แต่เรา ๆ ไม่ทราบว่ามันคือ KM ดังนั้นทางรองคณบดีฝ่ายเครือข่ายวิชาการ (รศ.พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ) ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ฯ ก็เป็นแม่งานหลักในการสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อน KM ในคณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้อยู่ในงานประจำที่เราทำ อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับ