ความเห็น 63010

7 สิ่งดี ๆ ที่ประเทศไทยมีอยู่

เขียนเมื่อ 

ข้อสาม  ถ่ายที่ไหน   น่าไป ปั่นจักยานจัง

ชื่นชมครับ