ความเห็น 63002

Balanced Scorecard

เขียนเมื่อ 

ก็ดีครับ

แต่ ขอเสริมว่า

น่าจะถาม  "ใจ" เกษตรกร ว่า  รู้สึกอย่างไรด้วย

ถามแบบองค์รวมครับ   เน้น พัฒนาคน  มากกว่า พัฒนาผล    จึงจะเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนครับ

 

ถามถึง มุข  ที่พวกคุณอำนวยใช้   ในการยั่วให้ เกษตรกร   คึกคักที่จะพัฒนา  ก็จะดีขึ้นไปอีก

จึงเรียนมา เสนอความคิดอันต้อยต่ำ  อย่างกัลยาณมิตรครับ