ความเห็น 628270

๑.จะสร้างแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงทำอย่างไรคะ ?

บังเอิญผ่านมา
IP: xxx.173.224.92
เขียนเมื่อ 

บันทึกนี้เป็นประโยชน์สำหรับครูมาก หากมีครูเข้ามาอ่านจริงๆ

ให้กำลังใจศึกษานิเทศก์ อ.วัชราภรณ์ ต่อไป

ปัญหาที่พบ หากจะถามผู้ดูแลระบบน่าจะได้คำตอบที่ตรงประเด็น