ความเห็น 62711

ร่วมมือกันสู้ไข้เลือดออก

sunanta
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
การรณรงค์ลักษณะนี้ ถ้ามีการจัดต่อเนื่องกันไปตลอด มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และชื่นชมคนทำงาน รวมถึงให้กำลังใจกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมถึงระดับหมู่บ้าน คิดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นหลังต่อไป