ความเห็น 627103

ใส่บาตร...ที่ไม่ใช่บาตร

เขียนเมื่อ 
  • ถาดใหญ่ ๆ ถ้าเหลือจากบาตรพระก็ใส่ใว้ให้คนเตรียมอาหารทานครับ
  • จอดรถเสร็จ ใส่ถุง ๆ เสร็จก็ขึ้นรถกลับ ง่ายดี พิธีน้อยครับ