ความเห็น


เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากครับ แต่ทั้งนี้ในระดับปฏิบัติคือโรงเรียนอาจจะทำได้ยากมาก เนื่องจากเท่าที่มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนครูในโรงเรียนอื่นๆ(ที่เป็นโรงเรียนธรรมดาทั่วไป) ส่วนมาก(ส่วนมากจริงๆครับ) ยังมีทัศนคติต่อการประเมินภายนอกจาก สมศ. ว่าเป็นภาระ ยุ่งยาก ประเมินเสร็จแล้วก็..เหมือนเดิม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่หลักในการทำงานด้านประกันคุณภาพของโรงเรียน ยังผูกติดกับความคิดที่ว่า การประเมิน = การตรวจเอกสาร หลักฐาน รูปถ่าย ซึ่งทำให้ครูต้องมาสร้างเอกสารหลักฐานเพื่อรอ สมศ. มาตรวจแทนที่จะเป็นการเอาสิ่งทีมีอยู่แล้วและทำเป็นปกติ มาเป็นหลักฐาน จะว่าครูก็ไม่ได้เพราะผู้บริหารโรงเรียนถ้าเห็นลูกน้องทำเอกสารเยอะๆวางกองเป็นตั้งๆไว้ ตัวเองก็คงจะรูสึกอ่นใจว่าถ้าเขามาตรวจ โรงเรียนของตัวเองก็คงผ่านสบาย

ผมเคยเสนอให้โรงเรียนมีคุณลักษณะหรือมาตรฐานที่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ผลปรากฎว่าได้รับเสียงบ่นจากหลายท่านว่า แค่นี้ก็จะไม่ไหวแล้วยังจะมาเพิ่มภาระให้เขาอีกหรือ ผู้บริหารเองก็รู้สึกไม่เห็นด้วยเลยต้องม้วนสื่อกลับไปก่อน

อาจารย์ครับตอนนี้มีความคิดอย่างหนึ่งที่ว่า จะพัฒนาโรงเรียนให้ดีต้องดูที่ผู้บริหารก่อน เพราะระบบราชการเราและบ้านเมืองของเรา สะท้อนให้เห็นว่า ที่พยายามแก้ไขปรับปรุง ครู นักเรียน และวิธีการต่างๆมากมาย แต่ไม่เคยประสบผลสำเร็จเลยถ้าคนข้างบนไม่เข้าใจ

ด้วยความเคารพครับ

จิรเมธ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี