ความเห็น 619660

เปลือยความสุข (25) : เดินทางไกล ไปทางเรือ... (ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก ภาค 2)

เขียนเมื่อ 

- น่าปลาบปลื้มใจกับครอบครัวอาจารย์มาก

- เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมจริงๆ...