ความเห็น 619084

เปลือยความสุข (25) : เดินทางไกล ไปทางเรือ... (ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก ภาค 2)

เขียนเมื่อ 
  • ขออนุโมทนาในผลบุญ ที่ลูกเณรแผ่นดิน ได้เสียสละความสุขเยี่ยงเช่นเด็กๆทั่วไปในสมณเพศ  เพื่อเข้าศึกษาพระธรรม อันหาเด็กอื่นๆ ประพฤติปฏิบัติเยี่ยงอย่างได้

ขอให้ครอบครับของน้องแผ่นดิน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ สมหวังทุกประการ เทอญ