ความเห็น 619070

เปลือยความสุข (25) : เดินทางไกล ไปทางเรือ... (ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก ภาค 2)

  • ดีใจที่ได้อ่านข่าว เณรน้อยเจ้าปัญญา
  • แล้วเจ้าตัวเล้กไม่อยากบวชบ้างรึ
  • เป็นแบบอย่างที่ดี หายาก จริงๆ
  • ชัดเจน ในวิธีคิด และทำ
  • แจ้งจ่างป่างเลยนะ แผ่นดิน