ความเห็น 61459

ความเห็นแย้งต่อประเด็น “ความเห็นของสี่องค์กรวิชาชีพ” (3)

เขียนเมื่อ 

มาติดตามอ่านอย่างต่อเนื่อง ขอเก็บข้อมูลก่อนครับผม

....

ยัง...ตั้งหลักอยู่...ขอเวลาสักครู่