ความเห็น 59931

กระทรวงพาณิชย์/ผู้นำรูปแบบใหม่

พลภัทร พรคุณานุภาพ
IP: xxx.120.205.165
เขียนเมื่อ 
ผมเป็นผู้ช่วย ศ.ดร.จีระ ได้มีโอกาสติดตามอาจารย์มาที่กรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ผมคิดว่า การทำงานต่อเนื่องเป็นเรื่องดี โดยครั้งแรกที่ผมมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ซึ่งอาจารย์ได้บรรยายโดยเน้นเรื่องผู้นำกับนวัตกรรม ส่วนครั้งนี้เน้นเรื่องทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้ โดยเน้นทฤษฎีว่า ถ้าจะทำ HR ให้ได้ผล จะต้องพัฒนาความเชื่อและศรัทธาในทรัพยากรมนุษย์ก่อน  และต้องทำให้บุคลากรถึงพร้อมในทฤษฎี 8 K’s และ 5 K’sในครั้งนี้ผมประทับใจ อธิบดีราเชนทร์ พจนสุนทร เพราะท่านได้เข้ามานั่งฟังอย่างสนใจตลอด 3 ชั่วโมงจนกระทั่งจบการบรรยาย ซึ่งผมไม่เคยเห็นอธิบดีในประเทศไทยคนไหนที่จะอยู่นั่งฟังตลอดเวลา ผมคิดว่าเป็นความโชคดีของกรมการค้าต่างประเทศและประเทศไทย ที่ได้อธิบดีที่สนใจการเรียนรู้  เพราะการเรียนรู้ตลอดเวลา ทำให้เราสามารถก้าวทันโลก รู้ว่าเราจะดำเนินยุทธวิธีอย่างไร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและประเทศในอนาคต และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการทำ workshop โดยมีผลสรุปว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงสนใจอยากเรียนรู้เรื่อง-        Team work-        การสร้างความรัก ความผูกมิตรในองค์กร -        การเป็นเจ้าขององค์กร ความภักดีต่อองค์กรเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ท่านทั้งหลายมีความคิดที่รักและภักดีต่อองค์กร พร้อมที่นำองค์กรให้เติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศไทย