ความเห็น 59644

อริยะสัจสี่กับ KM มันเกี่ยวกันหรือ

เขียนเมื่อ 
ตามมาดับทุกข์ให้ค่ะ       ช่วยแจ้งเรื่องให้กรรมการพัฒนาบริการอาจจะแก้เร็วขึ้น