ความเห็น 59603

โค้งสุดท้าย.....

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่านครับ อ่านแล้วอมยิ้มตามครับ

ที่ว่า"ยังไม่รวมการเขียนหนังสือดีๆ "

บอกเป็นนัยๆ หรือเหล่าครับ