ความเห็น 59359

Grounded Theory ทฤษฏีจากฐานราก

เขียนเมื่อ 
เยี่ยมครับ กับการย่อยความรู้ให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้