ความเห็น 591937

ความจริงแบบไหน ที่เป็นจริง

เขียนเมื่อ 
  • คนเราน่าจะมีทั้งด้านขาวและดำอยู่ในตัวนะคะหรือบางทีก็อาจจะเทาๆ :)
  • หากเป็นแณณ คงจะดูจากการกระทำที่เค้าปฏิบัติกับเราค่ะ หากเค้าดีกับเราก็ดีตอบ
  • คนที่ฟังข้อมูลจากคนอื่นแล้วเอามาตัดสินคน ดูออกจะหูเบาไปหน่อยน่ะค่ะ คงไม่น่าจะเป็นผู้บริหารที่ดีได้นะคะ
  • ส่วนผู้บริหาร น่าจะเป็นคนที่มีใจกว้าง เป็นธรรม ไม่หูเบา ที่สำคัญ คือ มีใจเมตตา
  • ผู้บริหารบางที่จับคนที่ทำงานไม่ได้ ไปรวมไว้ในที่เดียวกัน เหมือนนำน้ำเน่ามารวมกัน ให้ยิ่งเน่า เหม็น คลุ้งไปอีก แทนที่จะเอาน้ำดีมาไล่น้ำเสีย หรือ ทำของที่ไม่มีประโยชน์ให้กลายเป็นสิ่งมีค่าขึ้นมาได้
  • อย่างเช่น หญ้าแฝก ที่ใครๆ มองว่าเป็นวัชพืช แต่ ในหลวง นำมาห่มดิน คลุมดิน ทั้งรากของหญ้าแฝก หยั่งรากลึกลงไปเป็นการช่วยพรวนดินไปในตัว ทำให้ดินที่เคยเสีย กลับดี หญ้าแฝก ทุกวันนี้ ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นวัชพืชอีกต่อไป กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมาย ต่อภาคการเกษตร
  • หากผู้บริหารทั้งภาคราชการ เอกชน นำหลักปรัชญาของในหลวงมาปรับใช้กับการบริหารคนได้น่าจะดีนะคะ 
  • เคยเห็นผู้บริหารเก่งๆ บางท่านสามารถทำคนที่ได้ชื่อว่า เป็นกาฝากของที่ทำงานบางที่ ให้กลายเป็นคนที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลต่อองค์กร ผู้บริหารท่านนั้น คงจะเป็นทั้งคนที่มีความเมตตา และเข้าใจหลักปรัชญาของในหลวง จึงนำมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะ