ความเห็น 591912

ความจริงแบบไหน ที่เป็นจริง

เขียนเมื่อ 
  • ดี ไม่ดี ใครตัดสิน
  • คนดีจริง ทำดีไป ไม่อายใจ
  • ดีอย่างไร ดีที่ใจ ใยต้องกลัว