ความเห็น 58860

ขอเชิญสมาชิก cop ย่อย หัวใส แสดงตนรายงานตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

เขียนเมื่อ 

หนิง

ถ้าระดับ 6 อยู่แล้ว ก็ขอ ระดับ 7-8 ได้เลย โดยถ้าได้แล้วหาเงินเดือนถึงระดับ 8 ก็จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงระดับ 8

การติดตามภาระงานก็คือมีผลงานนั่นละ เช่น อาจเป็นคู่มือ การวิเคราะห์ หรือการเสนอแนวคิดการพัฒนางานเป็นต้น

เข้าใจถูกต้องแล้วเอกสารหรือก็เลืออย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ1 2 3 เลือกข้อใดข้อหนึ่ง จ้า

ต๋อม