ความเห็น 587819

“ความดี” คืออะไร

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมที่เคารพ

 ขอบพระคุณมากเลยค่ะ..สำหรับคำจำกัดความของคำว่า "ความดี"

ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

จิรประภา มากลิ่น