ความเห็น 587806

“ความดี” คืออะไร

.....ผ่านมาเท่านั้น....
IP: xxx.120.234.101
เขียนเมื่อ 

แล้วอย่างทหารละ . . . กอบกู้ประเทศชาติ ทำให้ชาติคงอยู่เป็นอุดมการณ์ยิ่งใหญ่

เค้าเรียกกันว่าคนดี

แต่. . . ก่อนจะเรียกว่าคนดีเค้าได้ฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพันหมื่นหรือแสนทำไมถึงยังเรียกว่าคนดี

ไม่เข้าใจสังคมมนุษย์เลย ทำเพื่ออยู่รอด ก็เรียกว่าดี ฆ่าคนก็เรียกว่าร้าย แต่ถ้าฆ่าคนเพื่ออยู่รอดก็เรียกว่าดีหรือร้ายดีละ

หัวข้อด้านบนมั่วนะ สติปัญญา ความคิด คือสิ่งที่ทำให้ต่างจากสัตว์ มิใช่ความดี

คนที่ไม่มีความคิดหรือสติ นี้คือสัตว์ คือควบคุมตนเองไม่ได้ แยกแยะไม่ออกว่าอันไหนควรหรือไม่