ความเห็น 58587

PR จ๊ะจ๋า

เขียนเมื่อ 

๐ พักตร์นั้นตรึงจิตนี้..........จำนง
เหมือนอื่นมวลนวลปลง.......ปราศหน้า
รูปล้ำเลื่อนลักษณ์ลง..........โลมโลก
ให้หนึ่งใจวุ่นว้า................ลอบเร้นชำเลือง ฯ

 

 

หมายเหตุ

  1. บทแรก ผลงาน  "คุณชะลอม"
  2. บทที่ 2  ผลงาน คุณ "พี่คนนั้นคนเดียว"
  3. ทั้งสองบทขอยืมใช้มาชื่นชมสตรีงามนาม    รชตภร เจ้างามงอน พักตร์ต้องตา และนวลน้อง ภานิชา โอ้ดารา น่ารักจริง