ความเห็น 58527

ขอเชิญสมาชิก cop ย่อย หัวใส แสดงตนรายงานตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันเราปฏิบัติงาน ระดับ 6 แล้วเราจะต้องขอระดับที่สูงขึ้น คือชำนาญการ 7 รึว่าต้องเริ่มขอชำนาญการ 6  แล้วที่ว่า

การติดตามภาระงานปีละ 1 เรื่อง หรือ 2 เรื่อง หมายถึงอะไร ไม่เข้าใจ (ผลงานรึเปล่า) 

ส่วนเอกสารต่าง ๆ  มีคำว่าหรือ แสดงว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช่หรือไม่

เอกสารสำหรับการประกอบผลงาน มี 1,2,3 แสดงว่าจะต้องมีทุก ข้อเลยใช่หรือไม่ ทั้ง 1 ละ 2  และ 3

หนิง พัสดุ