ความเห็น 581923

ถอดบทเรียนบัณฑิตอาสา ๒: ทักทาย เรื่องเล่าวัยเด็ก

เขียนเมื่อ 

อาจารย์หมอเต็มศักดิ์ครับ

ยังพอจะเล่าตอนต่อไปได้ไหมครับ

ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจมาก

วิจารณ์