ความเห็น 579678

ระบบการจองห้องเรียนห้องประชุมผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์

ชินจัง
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

ลดการใช้กระดาษได้ดีค่ะ สามารถใช้ห้องได้ทันที ไม่ต้องรอส่งแบบฟอร์มจองห้อง