ความเห็น 5780

คำแนะนำต่อผู้เข้าร่วมมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับแนวทางของคุณหมอครับ เพราะอยากเห็นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนไทยมานานแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเปลี่ยนในประเด็นต่อไปนี้คือ

1) ต้องเรียนรู้ ควบคู่กับ การเลียนรู้ (เลียนแบบ)ต่อยอดความรู้ หรือเอาแนวคิดของคนอื่นไปพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้นเพราะบางอย่างไม่จำเป็นต้องนับหนึ่งใหม่หรือเริ่มต้นที่
ศูนย์ เอาอย่างวิธีคิดแบบญี่ปุ่น

2) ต้องมีการให้และรับไปพร้อมๆกัน (Give & take)
ภาษิตไทยบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ และต้องไม่ทำตัวเป็นน้ำล้นแก้ว
อย่าคิดว่าในโลกนี้เราไม่รู้อะไรเลยสักเรื่องเดียวหรือรู้ดีไปเสียทุกอย่าง

3) ต้องมีมโนสุจริตมีความเป็น "กัลยาณมิตร" กับทุกๆคนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะความเป็นกัลยาณมิตรเป็นเสมือนกุญแจที่จะไขไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานขั้นต่อๆไปในทุกๆด้าน 

ต่อจากนี้ไปสังคมไทยคงจะไม่มีการหวงวิชา จะมีแต่การแลกเปลี่ยนสรรพวิทยาที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยที่กำลังปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge based society) อย่างเต็มภาคภูมิครับ

ท้ายที่สุดนี้คงจะมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับท่านผู้รู้ ผู้ร่วมทางการจัดการความรู้ทั้งหลายในวันที่ 1-2 ธ.ค.ศกนี้ ที่โรงแรมมิราเคิ่ล กรุงเทพฯครับ