ความเห็น 577689

ผู้จัดการความรู้

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน รองแป๋ว ผู้หวานแหว๋วไปกับงาน ขอให้แผ้วพาล จาก "งู"

  • ขอบพระคุณครับ
  • รปภ = รู้สึก-ปลอด-ภัย
  • หัวใจ ต้องสร้างสรรค์ จิตใจผ่องแผ้ว ครับ