ความเห็น 569694

“อวิชชา” ที่มาแห่งความประมาท และความเชื่อมั่นในตนเอง (อย่างผิดๆ)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

ดูเหมือนจะเป็นสัจจธรรมจริงๆ ที่เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง คนอื่นสอนเรา เราก็ยังอาจนึกว่าเขาไม่เข้าใจ มีเจตนาไม่บริสุทธฺิ์กับเราเสียอีก

หรือ.......

 เราจะไม่มีวิธีอื่นเลยหรือครับ