ความเห็น 569638

“อวิชชา” ที่มาแห่งความประมาท และความเชื่อมั่นในตนเอง (อย่างผิดๆ)

เขียนเมื่อ 
  • เริ่มเอะใจ  อิอิ  เริ่มสงสัยว่าที่ทำมามันใช่ไหม ?  มีวิธีดีกว่านี้ไหม ?
  • เริ่มทบทวน  ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี
  • แต่ถ้าร่วมคิด  ร่วมทบทวน  กับคนอื่นด้วย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น  เริ่มเปิดใจฟังจริงๆ   ( เริ่มอ่านบล็อกคนอื่นก็เหมือนการฟังที่คนอื่นกำลังเล่า  เริ่มแสดงความคิดเห็นและตอบความเห็นผู้อื่นด้วยหัวใจ เป็น Virtual Dialogue )  ก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ  ไม่มีที่สิ้นสุดครับ  อิอิ
  • ใน G2K ก็มีให้เรียนรู้เยอะแยะไปหมด  ใครบอกก็คงไม่เชื่อง่ายๆ ( กาลามสูตร” )    ต้องปฏิบัติเอง  ปิ๊งเอง  คลิกเอง  แว๊บเอง  อิอิ